Hvordan
arbeider vi?

Hvordan arbeider vi?

Hovedproblemet er brutte relasjoner

I Øst-Europa, der urettferdighet, korrupsjon og arven fra kommunismen har ødelagt menneskers muligheter og levebrød, er dårlige og brutte relasjoner en av hovedårsakene til fattigdom, utenforskap, sosial nød og krise.

For et barn på barnehjem er savnet av foreldrene ødeleggende.

For en rom-familie er diskriminering en viktig grunn til at foreldrene holdes borte fra arbeidslivet og barna mister skolegang.

For en fattig, fortvilet familie på landsbygda er isolasjon og manglende muligheter hovedårsaken til nøden de opplever, og deres fortvilte valg kan være å forlate barna sine for å lete etter arbeid i utlandet.

For folk Ukraina er krig og konflikt svært krevende. For hele Øst-Europa skaper krigen større vanskeligheter.

ENDRINGEN VI ARBEIDER FOR

Gode relasjoner betyr trygghet, omsorg og muligheter

Menneskers potensial fremelskes når vi forsones med våre medmennesker og med Gud. Med litt hjelp kan mange bryte ut av nedarvede sosiale strukturer og fattigdom.
Gode relasjoner gir rettferdig fordeling

Vi investerer i vennskap, sjelesorg og behovsanalyse samtidig som vi møter akutte behov. Vi gir mat, klær og annen nødhjelp til familier, barn og eldre som opplever livstruende fattigdom. Om vinteren hjelper vi med varme mot dødelig kulde.

Gode relasjoner gir deltagelse i samfunnet

Vi hjelper barn som lever med vanskelige familieforhold og utfordrende skolesituasjoner, slik at de blir trygge, kan delta i samfunnet, får mulighet for jobb og i stand til å klare seg selv. Vi hjelper til med yrkesopplæring og jobbsøking for voksne. På den måten bidrar vi til å motarbeide isolasjon og stigmatisering.

Gode relasjoner gir støtte og veiledning

Gjennom våre hjelpeprogrammer gir vi emosjonell støtte og veiledning over tid slik at alle får en mulighet til å delta i samfunnet med de egenskapene og den utrustningen de har.

Gode relasjoner gir styrket trosfellesskap og støttende nettverk.

Vi omfavner og hjelper alle mennesker, uansett tro, etnisitet eller kjønn. Samtidig tilbyr våre samarbeidspartnere ressurssterke relasjoner i kirker og nettverk som kan gi videre støtte og hjelp til å forsørge seg selv.

Viktige strategier

Vi gir nødhjelp og assistanse.

Fattigdommen og de sosiale problemene i Øst-Europa kan til tider være livstruende. Derfor hjelper vi mennesker i nød med mat, varme klær, hygieneartikler og brensel. Opplevelsen av at noen bryr seg gir pågangsmot til å overvinne motløshet og ta ansvar for eget liv. Slik kan nødhjelp være inngangsporten til andre av våre hjelpeprogrammer som fører mennesker til å bli selvberget og aktive deltagere i samfunnet.

Vi støtter familier

Foreldre som strever med fattigdom, sliter med å forsørge barna sine. Problemene går ofte i arv fra generasjon til generasjon. Vårt arbeid for familier i Øst-Europa skjer gjennom fadderprogrammet for familier. Norske faddere bidrar økonomisk, og våre lokale medarbeidere besøker familiene regelmessig for å gi praktisk, emosjonell og åndelig støtte, og for at slik at familien på sikt skal kunne forsørge seg selv.

Vi støtter barn

Mange barn i Øst-Europa har ingen reell familiestøtte. Familien klarer ikke gi dem den stabiliteten de trenger, og noen er forlatt fordi foreldrene har søkt arbeid i utlandet. Noen bor av ulike grunner på barnehjem. Gjennom vårt fadderprogram for barn bidrar norske faddere økonomisk slik at barna får pedagogisk støtte, varme måltider, klær og sko. Barna blir sett, verdsatt og tatt vare på av omsorgsfulle og trygge voksne. Vi hjelper barna til de er 18 år eller til de har fullført høyere utdanning.

Vi støtter eldre og hjemløse

Det er spesielt utfordrende å bli alene i Øst-Europa. Mange enker har så lave pensjoner at det er umulig å klare seg. Andre møter kriser alene, og havner i et liv på gata og i ensomhet. Vi bygger fellesskap og bidrar med mat og materielle behov der nøden er stor.

Vi har lokale medarbeidere.

Å hjelpe mennesker i slik nød krever god forståelse, mye lokalkunnskap og evne til å sette seg inn i komplekse situasjoner. Alt vårt arbeid i Øst-Europa gjøres derfor av nasjonale ansatte som kjenner de som hjelpes der de bor. Våre medarbeidere og frivillige forstår deres kamper, og de følger menneskene over tid. Slik bygges tillit og vennskap som trengs for å få til endring.

Viktige strategier

Vi gir nødhjelp og assistanse.

Fattigdommen og de sosiale problemene i Øst-Europa kan til tider være livstruende. Derfor hjelper vi mennesker i nød med mat, varme klær, hygieneartikler og brensel. Opplevelsen av at noen bryr seg gir pågangsmot til å overvinne motløshet og ta ansvar for eget liv. Slik kan nødhjelp være inngangsporten til andre av våre hjelpeprogrammer som fører mennesker til å bli selvberget og aktive deltagere i samfunnet.

Vi støtter familier

Foreldre som strever med fattigdom, sliter med å forsørge barna sine. Problemene går ofte i arv fra generasjon til generasjon. Vårt arbeid for familier i Øst-Europa skjer gjennom fadderprogrammet for familier. Norske faddere bidrar økonomisk, og våre lokale medarbeidere besøker familiene regelmessig for å gi praktisk, emosjonell og åndelig støtte, og for at familien på sikt skal kunne forsørge seg selv.

Vi støtter barn

Mange barn i Øst-Europa har ingen reell familiestøtte. Familien klarer ikke gi dem den stabiliteten de trenger, og noen er forlatt fordi foreldrene har søkt arbeid i utlandet. Noen bor av ulike grunner på barnehjem. Gjennom vårt fadderprogram for barn bidrar norske faddere økonomisk slik at barna får pedagogisk støtte, varme måltider, klær og sko. Barna blir sett, verdsatt og tatt vare på av omsorgsfulle og trygge voksne. Vi hjelper barna til de er 18 år eller til de har fullført høyere utdanning.

Vi støtter eldre og hjemløse

Det er spesielt utfordrende å bli alene i Øst-Europa. Mange enker har så lave pensjoner at det er umulig å klare seg. Andre møter kriser alene, og havner i et liv på gata og i ensomhet. Vi bygger fellesskap og bidrar med mat og materielle behov der nøden er stor.

Vi har lokale medarbeidere.

Å hjelpe mennesker i slik nød krever god forståelse, mye lokalkunnskap og evne til å sette seg inn i komplekse situasjoner. Alt vårt arbeid i Øst-Europa gjøres derfor av nasjonale ansatte som kjenner de som hjelpes der de bor. Våre medarbeidere og frivillige forstår deres kamper, og de følger menneskene over tid. Slik bygges tillit og vennskap som trengs for å få til endring.

Sist år bidro våre givere til dette:

42000 matesker til jul
85 340 ukrainske familier på flukt har fått hjelp
191 familier er blitt selvhjulpne
8086 barn har fått skolesekker
705 studenter har fått utdanningsstipend
3393 mennesker har begynt å gå i en menighet