Nestekjærlighet forandrer liv

Nestekjærlighet forandrer liv

HVorfor øst-europa

Alt de ønsker seg, er en bedre framtid

Det er mer enn tretti år siden kommunistregimene falt. Men mange i Øst-Europa lever fremdeles med konsekvensene av å ha vært isolerte, utnyttet og mistenkeliggjort. De fattigste mangler utdanning, inntektsgivende arbeid og håp. Vintrene er lange og kalde. Husene de bor i er dårlige og det er få muligheter til å skape seg en bedre framtid. De trenger vår hjelp – og vi kan bidra.

Jeg ønsker å bli fadder

Fadderskap koster 300 kroner per måned.

Sammen kan vi forbedre mange liv.

Takk for at du vil hjelpe

Vi vil nå mennesker for Jesus

Tro

Tillit til Gud og vennskap med andre som tror gir mennesker håp. Barn og familier får livsforvandlende møter med Jesus gjennom arbeidet vårt.

Håp

Håp motiverer til utdanning og innsats for en bedre framtid. Veiledning og støtte styrker selvfølelsen og gir ny retning. Sammen med familien finner vi løsninger for å bryte ut av fattigdommen.

Nestekjærlighet

Kjærlighet forandrer både deg som gir og den som mottar din hjelp. Når nøden er stor, betyr praktisk omsorg alt på veien mot et godt liv. Du kan vise nestekjærlighet ved å gi.

Hva er fadderskap?

Barn og familier som lever i stor fattigdom i Øst-Europa, har liten mulighet til å forbedre livssituasjonen sin på egenhånd.

Gjennom vårt fadderprogram styrker og utruster du mennesker til å kunne klare seg selv.
I Misjon Uten Grenser kan du velge mellom å bli fadder for et barn eller fadder for en familie. Du støtter barnet eller familien med 300 kroner i måneden. De vil motta praktisk hjelp og emosjonell omsorg.

Som fadder gir du mennesker mulighet til å leve verdige liv og bryte ut av fattigdomssirkelen.

hva er fadderskap_bilde

Hvorfor barn?

Barn som får støtte gjennom våre fadderprogram, gir uttrykk for takknemlighet. Barn er den mest sårbare byggesteinen i samfunnet, og der fattigdommen er stor, dropper barn ofte ut av skolen. Denne holdningen vil vi bidra til å snu.

Hvorfor familier?

Familier som har faddere gjennom vårt familiefadderprogram, understreker at den emosjonelle støtten de får, gir dem nytt livsmot. Familier som har håp for framtida, påvirker sine omgivelser på en positiv måte. Det gir tryggere samfunn – for alle.

Slik hjelper vi

Urettferdighet, korrupsjon og arven fra kommunismen har ødelagt mange menneskers muligheter og levebrød i Øst-Europa. Dårlige og brutte relasjoner en av hovedårsakene til fattigdom, utenforskap, sosial nød og krise.

Vi gir nødhjelp og assistanse
Fattigdommen og de sosiale problemene i Øst-Europa kan til tider være livstruende. Derfor hjelper vi mennesker i nød med mat, varme klær, hygieneartikler og brensel.

Vi støtter barn og familier
Gjennom våre fadderprogram gir vi praktisk, emosjonell og åndelig støtte til mennesker som strever med fattigdom. Vi hjelper dem å mestre livet bedre, øke sin kompetanse og bli selvberget.

Vi støtter eldre og hjemløse
Levevilkårene tvinger mange til et liv på gata eller i elendige boforhold. Ensomheten er brutal. Med suppekjøkken og hjemmebesøk bekjemper vi sult og isolasjon.

Vi har nasjonale medarbeidere
Medarbeiderne våre bor lokalt, kjenner kulturen og forstår nøden og utfordringene. De bygger relasjoner over tid og inviterer til kristent fellesskap i nærmiljøet.

Hva er fadderskap?

Barn og familier som lever i stor fattigdom i Øst-Europa, har liten mulighet til å forbedre livssituasjonen sin på egenhånd.

Gjennom vårt fadderprogram styrker og utruster du mennesker til å kunne klare seg selv.
I Misjon Uten Grenser kan du velge mellom å bli fadder for et barn eller fadder for en familie. Du støtter barnet eller familien med 300 kroner i måneden. De vil motta praktisk hjelp og emosjonell omsorg.

Som fadder gir du mennesker mulighet til å leve verdige liv og bryte ut av fattigdomssirkelen.

Hvorfor barn?

Barn som får støtte gjennom våre fadderprogram, gir uttrykk for takknemlighet. Barn er den mest sårbare byggesteinen i samfunnet, og der fattigdommen er stor, dropper barn ofte ut av skolen. Denne holdningen vil vi bidra til å snu.

Slik hjelper vi

Familier som har faddere gjennom vårt familiefadderprogram, understreker at den emosjonelle støtten de får, gir dem nytt livsmot. Familier som har håp for framtida, påvirker sine omgivelser på en positiv måte. Det gir tryggere samfunn – for alle.

Hvorfor familier?

Urettferdighet, korrupsjon og arven fra kommunismen har ødelagt mange menneskers muligheter og levebrød i Øst-Europa. Dårlige og brutte relasjoner en av hovedårsakene til fattigdom, utenforskap, sosial nød og krise.

Vi gir nødhjelp og assistanse
Fattigdommen og de sosiale problemene i Øst-Europa kan til tider være livstruende. Derfor hjelper vi mennesker i nød med mat, varme klær, hygieneartikler og brensel.

Vi støtter barn og familier
Gjennom våre fadderprogram gir vi praktisk, emosjonell og åndelig støtte til mennesker som strever med fattigdom. Vi hjelper dem å mestre livet bedre, øke sin kompetanse og bli selvberget.

Vi støtter eldre og hjemløse
Levevilkårene tvinger mange til et liv på gata eller i elendige boforhold. Ensomheten er brutal. Med suppekjøkken og hjemmebesøk bekjemper vi sult og isolasjon.

Vi har nasjonale medarbeidere
Medarbeiderne våre bor lokalt, kjenner kulturen og forstår nøden og utfordringene. De bygger relasjoner over tid og inviterer til kristent fellesskap i nærmiljøet.

BEHOVET FOR GODE KLÆR ER STORT

Lever tøy du ikke bruker til oss

LEVERINGSPUNKTER

lever klærne i boden, den er åpen

plass med kleskonteinere på andre side av veien ved Spar

Kontakt John Børven, 35 56 91 10 eller 45 60 12 24

SENDE

Adressen vår er
Misjon Uten Grenser
Moen 9, 3948 Porsgrunn

Følgende mobilnummer brukes til sporing av pakker: 41 80 78 29

LEVERE

Bor du nær Porsgrunn, da må du gjerne stikke innom for å levere klær, gaver og varer.

Les mer om klesmottak.

Nyheter fra bloggen

– Vi blir aldri de samme

Lesya og barna flyktet fra bomberegnet i Mariupol. De dramatiske dagene da krigen i Ukraina brøt ut, glemmer de aldri. Livet er satt på vent....

Les mer

Nyheter fra bloggen

– Ikke glem oss

– Det betyr så mye at vi ikke er glemt og forlatt i vår største krise,...

Les mer

Forfatter

Jeg vil bli fast-giver

Jeg ønsker å støtte med følgende beløp: