Moldova

fattigst i Europa

Hvorfor arbeider vi i Moldova?

Etter at krigen brøt ut i Ukraina, er Moldova det nest fattigste landet i Europa. Fattigdommen er størst på landsbygda, der mange mangler tilstrekkelige sanitærforhold og andre grunnleggende fasiliteter – i tillegg til mat og arbeid. Alkoholisme og familievold er vanlig, og familier splittes fordi far eller begge foreldrene ser seg nødt til å dra bort fra hjemplassen for å skaffe seg arbeid. Landet har en av de høyeste forekomstene av menneskesmugling i Europa. Folk lokkes inn i moderne slaveri gjennom løfter om betalt arbeid. Misjon Uten Grenser når ut med praktisk og emosjonell støtte til familier gjennom lokale menigheter og medarbeidere som kjenner situasjonen: Hjelp til selvhjelp og støtte til utdanning for barn og ungdommer er viktige elementer i vår strategi.

Historie og utvikling

Moldovere må være et av verdens mest gjestfrie folk! Da flyktningstrømmen fra nabolandet kom i 2022, åpnet de både sine hjerter og sine hjem. Befolkningstallet økte med fire prosent – og de aller fleste som kom, ble innkvartert privat.

Moldova var en del av Sovjetunionen fra 1944, men ble erklært som uavhengig republikk i 1991. Økonomien var svært sammenvevd med den tidligere sovjetiske, og de økonomiske problemene har siden uavhengigheten vært store, med mye korrupsjon og stor arbeidsløshet. Landet har også store utfordringer med den russiskstøttede utbryterrepublikken Transnistria.

Moldova har bare ubetydelige mineralressurser og må importere energi fra Russland og Ukraina. Mye av industrien befinner seg i Transnistria. 75 prosent av landet er svært fruktbar jord, og i Sovjettiden fungerte Moldova som samveldets «vingård». Kommer du som turist, vil de gjerne vise deg vinproduksjonen og klostrene sine.

Det er store sosiale forskjeller i Moldova. På den ene siden finnes svært fattige landsbybeboere. Det andre ytterpunktet består av en liten, men synlig velstående overklasse i hovedstaden. For mange synes fremtiden håpløs og migrasjon virker som den eneste veien til et bedre liv: Man regner med at 35 prosent av arbeidsstokken er utenlands for å jobbe, over halvparten av dem i Russland. Som følge av dette vokser mer enn halvparten av barna i landet opp med begrenset omsorg fra mor eller far.

Fakta

Hovedstad: Chisinau

Befolkning: 2,6 millioner
+ 470 000 i Transnistria

Areal: 33 847 km2

Religion: Kristne 80% (derav 3,7% evangeliske)

RS1500_MD_2017_23_19_Boxes are heavy Large
RS11912_Refugees at Palanca border (8) Large
RS12793_Mrs. Valentina and Zina Large

Prosjekter

I Moldova får mange familier støtte gjennom vårt fadderprogram og mottar månedlige matesker i tillegg til emosjonell støtte og veiledning, og – når det er mulig – Hjelp til selvhjelp. Sårbare barn får støtte i skolearbeidet, og vi deler ut stipender til yrkesutdanning. Det er viktig for å oss å formidle til barn og voksne at de er elsket, og derfor har vi også et arbeid rettet mot kvinner som er rammet av vold i hjemmet. I hovedstaden Chisinau når vi ut til hjemløse med varm mat, varme klær og vennskap gjennom vårt mobile suppekjøkken. Misjon Uten Grenser har et utstrakt samarbeid med evangeliske kriker i områdene der vi arbeider.

Ord fra Tudor Lungu​

Tudor Lungu som er nasjonal leder i Misjon Uten Grenser, sier dette om arbeidet:

Politisk og økonomisk usikkerhet og uro preger Moldova, og folk er lei av mangel på jobber, dyre levekostnader og den endeløse opplevelsen av fattigdom. Unge mennesker slutter å ha drømmer for framtida, og de flykter fra landet i stort antall. I Misjon Uten Grenser har vi – ved Guds nåde – fått muligheten til å ha innvirkning på livene til mange mennesker som trenger desperat hjelp. Vår største glede er muligheten til å koble de som kjenner på håpløshet, til Jesus, kilden til håp, kjærlighet, glede, fred og liv, og at vi får dele hans kjærlighet gjennom det vi gjør. Vi ber om å få være en velsignelse for mange flere mennesker i årene som kommer. Be sammen med oss om at vår tjeneste ville være relevant og fungere for de som få hjelpen vår.

Tudor

Bli med og hjelp fattige familier og barn i Moldova

Jeg ønsker å bli fadder

Fadderskap koster 300 kroner per måned.

Sammen kan vi forbedre mange liv.

Takk for at du vil hjelpe

Jeg vil bli fast-giver

Jeg ønsker å støtte med følgende beløp: