Hva er
familiefadderskap?

Hva er familiefadderskap?

Barna lider aller mest

På den fattige landsbygda i Øst-Europa strever foreldre med å forsørge barna sine. Store familier bor i små, uisolerte hus, uten innlagt strøm og vann. Mange står uten fast arbeid og mangler penger til både mat og klær. Barna lider aller mest under de vanskelige forholdene.

Som familiefadder støtter du en familie over tid. Målet er å styrke og utruste dem, slik at de etter hvert kan klare seg selv og leve et godt og verdig liv.

Familier i fadderprogrammet får tett oppfølging av Misjon Uten Grensers lokale medarbeidere. De kommer på regelmessige besøk, tar seg god tid til å lytte, gir råd, og har med mat, klær, og hygieneartikler.

FOR 300 Kroner GIR DU EN FAMILIE

Jeg ønsker å bli fadder

Fadderskap koster 300 kroner per måned.

Ofte stilte spørsmål

Det er ingen bindingstid på fadderskap og du kan avslutte når du ønsker.

Du kan sende en hilsen eller gave til ditt fadderbarn eller familie opptil fire ganger pr år. Du kan enten kjøpe en gave på Min side, eller lage til din egen pakke. Den skal ikke være større enn A-4 størrelse posekonvolutt, og sendes til vårt kontor i Norge. Husk å merke pakken med ditt navn som avsender og barnets/families navn og nr som mottager. Vi sørger for videresending til fadderbarnet/familien. Kun brev, bilder, eller kort kan sendes til Ukraina.

Sendes til:
Misjon Uten Grenser
Moen 9
3948 Porsgrunn

Misjon Uten Grenser gjør bruk av lokale medarbeidere i gjennom­føringen av hjelpearbeidet. Vi setter fokus på to ting; materiell hjelp og omsorg for mennesket. Hjelpetiltakene er preget av langsiktighet. De som mottar støtte aktiviseres på ulike måter for å unngå å bli passive mottakere av hjelp.

Om du velger å avslutte ditt fadderskap vil vi sørge for at barnet eller familien vil få en ny fadder så raskt som mulig.

Ta kontakt med oss på telefon eller e-post, så sørger vi for å avslutte fadderskapet.

VENERA OG VENTISLAVS HISTORIE

– Se på oss nå: alt er forandret

Mangel på arbeid og dårlig råd preger dagliglivet til de aller fattigste i Bulgaria. Hos Venera og Ventsislav har det derimot skjedd en stor forandring.

Vi er på besøk i en liten landsby i Bulgaria. Her lever de fleste av å samle og selge skrapmetall, eller de tar strøjobber i bygningsbransjen.

Slik var hverdagen for Venera og Ventislav også. Den lille familien på fire hadde strevd i mange år da Misjon Uten Grenser ble kjent med dem.

– Vi hadde knapt nok mat å sette på bordet, bodde på et lite rom hos foreldrene mine og jeg druknet all fortvilelsen i alkohol, sier Ventsislav.

Barna Annie og Yosko som nå er 11 og 15, var hjelpeløse vitner til utallige krangler mellom foreldrene. Det unge paret var på randen til skilsmisse da de fikk tilbud om fadder i Misjon Uten Grenser. Venera tvilte på at det var mulig å gjøre noe med den fastlåste situasjonen, men takket likevel ja.

– Jeg så ikke noe lys i tunnelen, alt var mørkt, sier hun med tårer i øynene.

Forandringen
Emil fra Misjon Uten Grenser i Bulgaria begynte å komme på jevnlige besøk. Ikke bare hadde han med sårt tiltrengt mat og klær, men han tok seg tid til å lytte og gi råd. Sakte, men sikkert, skjedde det noe.

Ventsislav sluttet å drikke. Venera begynte å tro på framtiden igjen.

Fordi de jobbet så hardt og viste så stor vilje til forandring, fikk familien også tilbud om et selvhjelpsprosjekt. Ventsislav, som er bygningsarbeider, fikk alt verktøyet han trengte for å kunne skape sin egen arbeidsplass.

Nå tjener han nok til å forsørge familien. Han er ikke avhengig av en arbeidsgiver med verktøy for å kunne jobbe, og familien har en stabil og trygg inntekt. Venera har fått jobb som syerske, og paret er også blitt velsignet med sitt tredje barn.

– Vi vil aldri glemme rådene dere ga og kjærligheten vi fikk. Se på oss nå – alt er forandret, avslutter en lykkelig Venera.

Hvorfor FAMILIE?

Familie – en viktig byggestein

Familier som har faddere gjennom vårt familiefadderprogram, understreker at den emosjonelle støtten de får gir dem nytt livsmot. Familier som har håp for framtida, påvirker sine omgivelser på en positiv måte. Det gir tryggere samfunn – for alle.

I Øst-Europa må mange gode krefter jobbe sammen for at levevilkårene skal bli bedre for menneskene som bor der. Godt fungerende familier er viktige byggesteiner i slike prosesser.

Derfor støtter Misjon Uten Grenser familier. Praktisk, emosjonelt, relasjonelt og åndelig.

Veiledning fra kloke koordinatorer bidrar til å styrke familiesamholdet. Foreldre får støtte til en bedre parrelasjon. Økt kunnskap om barns behov og godt samspill mellom foreldre og barn, gir barna en tryggere oppvekst. Mange opplever også at kristen tro og lokal menighetstilhørighet øker livskvaliteten.

Praktisk hjelp i form av mat, nødvendige varer og Hjelp til selvhjelp gjør det mulig for barnefamilier å bo sammen. På den måten slipper far, eller begge foreldrene, å reise fra barna sine i håp om å finne arbeid andre steder. Utdanning styrker selvbildet og bidrar til at neste generasjon kan skaffe seg bedre lønnet arbeid. Derfor sørger vi for at barna i familien får skolemateriell, og vi tilbyr Etter skoletid.

Vil du støtte en familie i dette viktige arbeidet?

HVORFOR FAMILIE?

Familie – en viktig byggestein

Familier som har faddere gjennom vårt familiefadderprogram, understreker at den emosjonelle støtten de får gir dem nytt livsmot. Familier som har håp for framtida, påvirker sine omgivelser på en positiv måte. Det gir tryggere samfunn – for alle.

I Øst-Europa må mange gode krefter jobbe sammen for at levevilkårene skal bli bedre for menneskene som bor der. Godt fungerende familier er viktige byggesteiner i slike prosesser.

Derfor støtter Misjon Uten Grenser familier. Praktisk, emosjonelt, relasjonelt og åndelig.

Veiledning fra kloke koordinatorer bidrar til å styrke familiesamholdet. Foreldre får støtte til en bedre parrelasjon. Økt kunnskap om barns behov og godt samspill mellom foreldre og barn, gir barna en tryggere oppvekst. Mange opplever også at kristen tro og lokal menighetstilhørighet øker livskvaliteten.

Praktisk hjelp i form av mat, nødvendige varer og Hjelp til selvhjelp gjør det mulig for barnefamilier å bo sammen. På den måten slipper far, eller begge foreldrene, å reise fra barna sine i håp om å finne arbeid andre steder. Utdanning styrker selvbildet og bidrar til at neste generasjon kan skaffe seg bedre lønnet arbeid. Derfor sørger vi for at barna i familien får skolemateriell, og vi tilbyr Etter skoletid.

Vil du støtte en familie i dette viktige arbeidet?

*Det har tradisjonelt vært mange barnehjem i Øst-Europa. Når landene skal tilpasse seg EUs regelverk, må dette systemet endres og barna tilbakeføres til landsbyfellesskapene der det er mulig.