Gi muligheter og håp om en bedre framtid.

Jeg ønsker å bli fadder

Fadderskap koster 300 kroner per måned.
Gi muligheter og håp om en bedre framtid.

Jeg ønsker å bli fadder

Fadderskap koster 300 kroner per måned.

Hva er fadderskap?

Barn og familier som lever i stor fattigdom i Øst-Europa, har liten mulighet til å forbedre livssituasjonen sin på egenhånd.

Som fadder bidrar du til å styrke og utruste mennesker slik at de kan klare seg selv.

I Misjon Uten Grenser kan du velge mellom å bli fadder for et barn eller fadder for en familie. Du støtter barnet eller familien med 300 kroner i måneden. Din støtte går både til praktisk og materiell hjelp og til emosjonell omsorg. De blir også invitert inn i et kristent felleskap.

Slik gir du mennesker mulighet til å bryte ut av fattigdomssirkelen, og leve verdige liv.

Barna lider aller mest

På den fattige landsbygda i Øst-Europa strever fortvilte foreldre med å forsørge barna sine.

Store familier bor i små uisolerte hjem, uten innlagt strøm og vann. Mange står uten fast arbeid, og de mangler penger til både mat og klær. Barna lider aller mest under de vanskelige forholdene.

Som familiefadder støtter du en familie over tid. Målet er å styrke og utruste dem, slik at de etter hvert kan klare seg selv og leve et godt og verdig liv.

Familier i fadderprogrammet får tett oppfølging av Misjon Uten Grensers lokale medarbeidere. De kommer på regelmessige besøk, tar seg god tid til å lytte, gir råd, og har med mat, klær og hygieneartikler.

FOR 300 KRONER GIR DU EN FAMILIE

GI TRYGGHET TIL ET BARN

For barn som bor på den fattige landsbygda i Øst-Europa er verken mat, klær eller skolegang en selvfølge.

Mange vokser opp i familier der arbeidsledighet, alkoholmisbruk og fortvilelse er en del av hverdagen.

Som fadder gir du trygghet og håp til et barn som har det vanskelig.

Misjon Uten Grensers lokale ansatte og frivillige står for den regelmessige kontakten med barna. Å få omsorg fra voksne som bryr seg, betyr mye i en usikker tilværelse. Barna i fadderprogrammet viser god framgang og utvikling både faglig og sosialt. De blir tryggere på seg selv, og de blir gladere.

Av praktisk støtte får barna mat og klær, leksehjelp og skolesaker, hygieneartikler, bibler og kristen litteratur. Misjon Uten Grenser arrangerer også ulike aktiviteter i løpet av året, som bibelbrevkurs, barnemøter, dukketeater, utflukter og sommerleirer.

FOR 300 KRONER GIR DU ET BARN

Hvem er fadderbarna og fadderfamiliene?

Barna i fadderprogrammet kommer fra familier som lever i stor fattigdom. De fleste vokser opp i hjem der grunnleggende behov som klær, mat og varme, er mangelvare.

Noen av barna bor hos besteforeldre eller slektninger. Stor arbeidsledighet tvinger nemlig mange foreldre til utlandet for å tjene penger. Barna som vokser opp under disse omstendighetene, lever gjerne med en stor sorg og et savn i tillegg til de materielle utfordringene.

Familier i fadderprogrammet har alle barn under 18 år. Foreldrene er ofte uten fast arbeid, og de strever med å klare seg i hverdagen.

Målet er at familiene skal klare seg selv etter en femårs-periode med støtte. Derfor har alle familiene som blir tildelt fadder, potensial til å kunne klare dette.

Jeg ønsker å bli fadder

Fadderskap koster 300 kroner per måned.

Ofte stilte spørsmål

Det er ingen bindingstid på fadderskap og du kan avslutte når du ønsker.

Du kan sende en hilsen eller gave til ditt fadderbarn eller familie opptil fire ganger pr år. Du kan enten kjøpe en gave på Min side, eller lage til din egen pakke. Den skal ikke være større enn A-4 størrelse posekonvolutt, og sendes til vårt kontor i Norge. Husk å merke pakken med ditt navn som avsender og barnets/families navn og nr som mottager. Vi sørger for videresending til fadderbarnet/familien. Kun brev, bilder, eller kort kan sendes til Ukraina.

Sendes til:
Misjon Uten Grenser
Moen 9
3948 Porsgrunn

Misjon Uten Grenser gjør bruk av lokale medarbeidere i gjennom­føringen av hjelpearbeidet. Vi setter fokus på to ting; materiell hjelp og omsorg for mennesket. Hjelpetiltakene er preget av langsiktighet. De som mottar støtte aktiviseres på ulike måter for å unngå å bli passive mottakere av hjelp.

Om du velger å avslutte ditt fadderskap vil vi sørge for at barnet eller familien vil få en ny fadder så raskt som mulig.

Ta kontakt med oss på telefon eller e-post, så sørger vi for å avslutte fadderskapet.

VI SPURTE FADDERE HVA FADDERSKAP HAR BETYDD FOR DEM

Dette svarte de...

Margunn Sundheim

Jeg har vært fadder i ti år for både barn og familier. Det betyr mye for meg. Det er godt å kunne hjelpe andre. Jeg strikker mye til fadderbarna. Det er fint å se at min hobby kan gi dem varme og nyttige plagg.

Kjell og Elin Fylkesnes

Vi ser at det nytter å hjelpe, og føler en stor glede og velsignelse ved det. Vi har vært på mange turer for å besøke barna. Da har vi lært mye om hvordan Misjon Uten Grenser arbeider. Vi vet at hjelpen kommer fram.

Elin Roald

I over 25 år har jeg vært fadder i Misjon Uten Grenser og støttet mange barn. Jeg tenker ofte på barna og forsøker å finne gaver til nytte og glede. Jeg har også vært med på flere fadderturer for å møte dem. Besøkene er spennende, og gir en bedre forståelse av hvordan de har det.

Hvordan bruker vi pengene?

Formål (84%)
Administrasjon (3%)
Innsamling (13%)
Formål (84%)
Administrasjon (3%)
Innsamling (13%)

Nyheter fra bloggen

– Vi blir aldri de samme

Lesya og barna flyktet fra bomberegnet i Mariupol. De dramatiske dagene da krigen i Ukraina brøt ut, glemmer de aldri. Livet er satt på vent....

Les mer