Ukraina

– invadert av Russland

Hvorfor arbeider vi i Ukraina?

Den kristne kirkes historie i Ukraina er lang – og smertefull. Men den kristne tro er ikke død, og den evangeliske kirken i landet er voksende. Misjon Uten Grenser er med i denne tiden når folket i Ukraina søker Gud og etterspør Bibler. Vi veileder, forkynner – og vi utfører det barmhjertighetsarbeidet blant fattige som Jesus kalte sine til å stå i. Og de fattige øker i antall i Ukraina. Det er stort behov for praktisk, åndelig og emosjonell støtte til fattige familier og barn i dette store landet. Derfor har Misjon Uten Grenser har hatt arbeid i Ukraina siden 1993.

Historie og utvikling

Før Ukraina ble okkupert av Russland i februar 2022, var landet kjent som «Europas kornkammer» og verdens største produsent av solsikkeolje. Et vakkert, fruktbart land med rike, historiske skatter. Nå er mye jevnet med jorden, og når krigen en gang tar slutt, venter et gigantisk oppbyggingsarbeid. I et land, som tross fruktbare jordbruksområdet, var Europas nest fattigste. Nå er det uten sammenligning det fattigste …

Historien taler sitt tydelige språk om et land som har kjempet for sin eksistens lenge før vinteren 2022.

Da Sovjetunionen ble dannet akkurat hundre år tidligere, inngikk en sosialistisk, ukrainsk republikk i unionen. Etter en kampanje i de påfølgende årene der målet var å styrke den lokale kulturen i de ulike sovjetrepublikkene, viste sovjetmyndighetene seg fiendtlig innstilt overfor ukrainsk språk og kultur. Statsleder Josef Stalin gjennomførte derfor massedeportasjoner av ukrainere til Sibir, mens mange hundre tusen russere ble flyttet til ukrainske byer.

Ukraina var okkupert av Tyskland fra 1941 til 1944, og krigshandlingene jevnet flere hundre byer og landsbyer med jorden. Etter krigen – og Stalins død i 1953 – endret Moskvas Ukrainapolitikk seg. Krimhalvøya ble blant annet overført fra den russiske sovjetrepublikken til Ukraina i 1954.

Ukraina ble etablert som helt selvstendig stat i 1991, men hele tiden siden har det vært indre spenninger om den utenriks- og sikkerhetspolitiske orienteringen. På den ene siden – mest i vest – har ønsket om å bli med i EU og NATO vært sterkt. På den andre – mest i øst – har mange kjempet for å beholde tilknytningen til Russland, gjerne kombinert med samarbeid vestover.

Krimhavløya ble gjenforenet med Russland etter en folkeavstemning som tvang seg fram i etterkant av en krise i 2013–14. Det samme skjedde i de østlige Donbas-områdene (Donetsk og Luhansk). Konflikten, som startet i det østlige Ukraina i 2014, hadde – allerede før invasjonen i 2022 – kostet over 10 000 mennesker livet og ført til at mer enn 3,4 millioner trengte akutt hjelp.

De pågående krigshandlingene har nå tvunget rundt 14 millioner ukrainere til å flykte fra hjemmene sine – enten vestover i eget land eller til utlandet. Hvis krigen blir langvarig regner man med at 90 prosent av befolkningen kan havne i fattigdom. Det er stor risiko for at nesten tjue år med utvikling slås tilbake, og dype økonomiske og sosiale konsekvenser vil vedvare i generasjoner framover. Behovet for nødhjelp har nådd nye høyder. Misjon Uten Grensers medarbeidere – cirka 60 ansatte og 500 frivillige – hadde allerede levd med stor belastning i arbeidet under pandemien, men de har fortsatt å stå trofast i arbeidet for samfunnets mest sårbare der nøden er størst.

Fakta

Hovedstad: Kyiv

Befolkning: 44,8 millioner

Areal: 603 550 km2

Religion: Kristne 79% (derav 3,8% evangeliske)

RS9587_MI_V5510 Large
RS1045_Self-sufficiency Ukraine (47) Large
RS13042_16 Medium

Prosjekter

Mye av Misjon Uten Grensers arbeid i Ukraina har i mange år vært organisert i samarbeid med lokale menigheter, i hovedsak i vestlige deler av landet. Dette systemet viste seg svært nyttig for å styrke bistandsarbeidet da nøden ble økende etter invasjonen. Kirkene – og våre medarbeidere – tar imot både flykninger og soldater. De sørger daglig for varm mat, og legger til rette for praktisk og emosjonell støtte. Koordinatorene understreker den psykiske og økonomiske belastningen folket nå lider. Med fare for eget liv sørger våre medarbeidere for at de fattige i Misjon Uten Grensers fadderordning mottar mat, hygieneartikler og annen hjelp også i denne tiden. Barn som er med i et Etter skoletid-opplegg, får mat brakt hjem, og våre suppekjøkken for eldre holder åpent. Arbeidet blant fattige familier og eldre i øst ble opprettholdt så lenge det var mulig, men fra april 2022 ble det umulig å fortsette det arbeidet på grunn av krigshandlingene.

Ord fra Mykola Bogdanets

Mykola Bogdanets har ledet arbeidet i Ukraina fra det ble etablert i 1993. Han sier dette:

Helt siden starten har vi kontinuerlig gitt håp til de hjelpeløse, og vi vil fortsette å støtte barn, familier, eldre og flyktninger. Oppdraget vårt om å «nå mennesker for Kristus» er vevd sammen med alle våre programmer og prosjekter.

Ukrainas krigsherjede økonomi er i krise, og prisene på mat, medisiner og alt annet vi trenger, øker stadig. Den politiske usikkerheten har ført til at nødvendige politiske og økonomiske reformer har stoppet opp. I slike tider fortsetter Misjon Uten Grenser å tilby kjærlighet og støtte, og vi er sikre på at vi med Guds hjelp og våre sjenerøse støttespillere vil kunne fortsette å gjøre gode gjerninger i fremtiden. Takk, alle givere, for støtten til ukrainske familier, barn og voksne. Be om fred i Ukraina!

Mykola

Bli med og hjelp fattige familier og barn i Ukraina

Jeg ønsker å bli fadder

Fadderskap koster 300 kroner per måned.

Sammen kan vi forbedre mange liv.

Takk for at du vil hjelpe

Forfatter

Jeg vil bli fast-giver

Jeg ønsker å støtte med følgende beløp: