Utdanning gir
muligheter for
de fattigste

Utdanning gir muligheter for de fattigste ​

Løfter sårbare unge ut av fattigdom

Med utdanning kan ungdom klare å bryte ut av fattigdom. Det gir dem mulighet til å komme i arbeid, forsørge egne familier og kunne bidra i sitt lokalsamfunn.

For mange unge er det umulig å skaffe seg en utdanning uten støtte. Med foreldre som knapt har lært å lese eller skrive, er veien til videregående skole og høyere utdanning lang. Da kan et stipend bety mye.

– Jeg er veldig takknemlig for all støtten jeg har fått. Den har betydd mye og hjulpet meg til å gjennomføre skoleåret. Familien vår strever økonomisk, og uten stipend hadde jeg ikke kunnet studere.

Albiona Mucolli, sykepleierstudent i Albania.

DET NYTTER

Drømmer om utdanning og arbeid

— Stipendet endret livet mitt. Det er vanskelig å forestille seg hvordan framtiden ville blitt uten utdanning, forteller Emina fra Bosnia-Hercegovina. Nå er hun snart ferdig utdannet trafikkingeniør.

Emina var alltid skoleflink og drømte om å studere, men trodde ikke det ville være mulig. Hun jobbet likevel hardt og fikk gode karakterer. Dermed ble hun kvalifisert til studiet hun ønsket. Et stipend sørget for at hun faktisk kunne komme i gang.

De økende prisene i Øst-Europa fører til at det stadig blir dyrere å studere. På grunn av prisøkning må også mange unge skaffe seg arbeid for å bidra økonomisk hjemme. Lavtlønnede stillinger for ufaglærte hjelper litt her og nå, men gir ingen gode framtidsutsikter. Uten utdanning risikerer de et liv i dyp fattigdom.

Et stipend kan være veien ut av fattigdom for en ungdom i Øst-Europa. Våre lokale stipendveiledere gir studentene råd og hjelper til med praktiske utfordringer underveis i studieløpet.

DET FUNKER

Drømmer om utdanning og arbeid 

— Stipendet endret livet mitt. Det er vanskelig å forestille seg hvordan framtiden ville blitt uten utdanning, forteller Emina fra Bosnia-Hercegovina. Nå er hun snart ferdig utdannet trafikkingeniør.

Emina var alltid skoleflink og drømte om å studere, men trodde ikke det ville være mulig. Hun jobbet likevel hardt og fikk gode karakterer. Dermed ble hun kvalifisert til studiet hun ønsket. Et stipend sørget for at hun faktisk kunne komme i gang.

De økende prisene i Øst-Europa fører til at det stadig blir dyrere å studere. På grunn av prisøkning…

må også mange unge skaffe seg arbeid for å bidra økonomisk hjemme. Lavtlønnede stillinger for ufaglærte hjelper litt her og nå, men gir ingen gode framtidsutsikter. Uten utdanning risikerer de et liv i dyp fattigdom.

Et stipend kan være veien ut av fattigdom for en ungdom i Øst-Europa. Våre lokale stipendveiledere gir studentene råd og hjelper til med praktiske utfordringer underveis i studieløpet.

Utdanning gir muligheter

Gi unge i Øst-Europa en bedre framtid – gi et utdanningsstipend

Stipendene dekker utgifter til skolepenger, skolemateriell, hybel, transportutgifter m.m. Utgiftene varierer for den enkelte student, og stipendene koster fra 4900 kroner pr. studieår. Ønsker du å gi en utdanningsstipend kan du ta kontakt med oss på telefon eller epost.

UTFORSK ANDRE MULIGHETER

Gaver, klær, støtte til utdanning og viktig bistand

Navn på eleven

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Navn på eleven

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Navn på eleven

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.