Vi utleverer ikke personopplysninger til andre, med unntak av innrapportering av skattefradrag etter givers anmodning. Unødvendige opplysningene vil bli slettet når oppbevaring ikke lenger er nødvendig ut fra formålet med oppbevaringen. Behandlingsansvarlig er Generalsekretær Runar Byberg.

Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger. Alle kan ved skriftlig henvendelse kreve innsyn i hvilke opplysninger som er registrert og hvordan disse benyttes.

Du kan kontakte oss på tlf 35 56 91 10 dersom du vil rette feil i navn og adresse, vil endre type eller antall henvendelser, be om å bli slettet eller inngå faste giveravtaler.


Betalingsvilkår 

Betalinger som gjennomføres via vår nettside gjennomføres ved bestilling. 

Betalingsløsningene vi tilbyr er: Vipps, Visa eller Mastercard. Du kan også opprette avtalegiro i nettbank.

Det er ingen bindingstid for fadderskap eller fast givertjeneste. Ved regelmessige trekk, løper avtalen til den sies opp. Ved ønske om å avslutte avtale om faste betalinger, vennligst gi skriftlig beskjed til post@mug.no eller ring oss på 35 56 91 10.