Guds ord og omsorg til Øst-Europa

1960

I 1960 besøker en amerikansk gruppe et pastormøte i Sarajevo, hovedstaden i datidens Jugoslavia. Pastorer fra mange land bak jernteppet deltar på møtet. Under en samtale sier en av pastorene: «Jeg har vært pastor i 20 år. I alle disse årene har dette vært bibelen min!» Han holder fram ett eneste ark fra en bibel. Så fortsetter han: «Jeg vil gjerne vite hva som står på den neste siden!»

Denne opplevelsen fører til at gruppen med amerikanere reiser hjem og grunnlegger organisasjonen Underground Evangelism. Hovedaktiviteten er å smugle bibler og kristen litteratur inn i de kommunistiske landene. Slik får undergrunnsmenighetene muligheten til å evangelisere blant sitt folk.

1982

I 1982 blir avdelingen Kristne Østmisjon etablert i Norge. Fortsatt er bibelsmugling hovedaktivitet, men etter Berlinmurens fall i 1989, endrer dette seg. Grensen til Øst-Europa blir åpnet, og en ekstrem fattigdom kommer til syne. Barnehjemsbarn lever under helt katastrofale forhold. Nedlegging av fabrikker og store jordbrukssamvirker fører videre til enorm arbeidsledighet.

Organisasjonen bestemmer seg for å bli værende i Øst-Europa og starter arbeid blant barnehjemsbarn, fattige familier og eldre. Underground Evangelism bytter navn til Mission Without Borders. I Norge blir navnet Misjon Uten Grenser.

2023

Over 30 år etter Berlinmurens fall, er fattigdommen fortsatt en stor utfordring i Øst-Europa. Krigen i Ukraina, som brøt ut 24. februar 2022, har ført til høye strømpriser, matvarepriser og drivstoffpriser. Dette setter mange familier i en umulig situasjon, og rammer hardest blant dem som har lite fra før. Gjennom fadderskap, andre givertjenester og materielle gaver arbeider vi kontinuerlig for å møte behovene. Målet er hele tiden å sette flest mulig mennesker i stand til å klare seg selv. Drivkraften i arbeidet er den samme som i 1960: Å gi mennesker en mulighet til å bli kjent med Jesus.

1960

I 1960 besøker en amerikansk gruppe et pastormøte i Sarajevo, hovedstaden i datidens Jugoslavia. Pastorer fra mange land bak jernteppet deltar på møtet. Under en samtale sier en av pastorene: «Jeg har vært pastor i 20 år. I alle disse årene har dette vært bibelen min!» Han holder fram ett eneste ark fra en bibel. Så fortsetter han: «Jeg vil gjerne vite hva som står på den neste siden!»

Denne opplevelsen fører til at gruppen med amerikanere reiser hjem og grunnlegger organisasjonen Underground Evangelism. Hovedaktiviteten er å smugle bibler og kristen litteratur inn i de kommunistiske landene. Slik får undergrunnsmenighetene muligheten til å evangelisere blant sitt folk.

1982

I 1982 blir avdelingen Kristne Østmisjon etablert i Norge. Fortsatt er bibelsmugling hovedaktivitet, men etter Berlinmurens fall i 1989, endrer dette seg. Grensen til Øst-Europa blir åpnet, og en ekstrem fattigdom kommer til syne. Barnehjemsbarn lever under helt katastrofale forhold. Nedlegging av fabrikker og store jordbrukssamvirker fører videre til enorm arbeidsledighet.

Organisasjonen bestemmer seg for å bli værende i Øst-Europa og starter arbeid blant barnehjemsbarn, fattige familier og eldre. Underground Evangelism bytter navn til Mission Without Borders. I Norge blir navnet Misjon Uten Grenser.

2023

Over 30 år etter Berlinmurens fall, er fattigdommen fortsatt en stor utfordring i Øst-Europa. Krigen i Ukraina, som brøt ut 24. februar 2022, har ført til høye strømpriser, matvarepriser og drivstoffpriser. Dette setter mange familier i en umulig situasjon, og rammer hardest blant dem som har lite fra før. Gjennom fadderskap, andre givertjenester og materielle gaver arbeider vi kontinuerlig for å møte behovene. Målet er hele tiden å sette flest mulig mennesker i stand til å klare seg selv. Drivkraften i arbeidet er den samme som i 1960: Å gi mennesker en mulighet til å bli kjent med Jesus.

John Doe

" Vi elsker å være faddere i Misjon Uten Grenser. Det har betydd mer en vi kunne tro! "

John Doe

" Vi elsker å være faddere i Misjon Uten Grenser. Det har betydd mer en vi kunne tro! "

John Doe

" Vi elsker å være faddere i Misjon Uten Grenser. Det har betydd mer en vi kunne tro! "

Vi vil nå mennesker for Jesus

VISJON
Vi vil forandre liv og gi håp om en bedre framtid.

OPPDRAG
Vårt oppdrag er å gi langsiktig hjelp til mennesker i Øst-Europa som er i nød.

Vi leter etter evner og ressurser som Gud har lagt ned i ethvert menneske. Vi arbeider for å styrke og utruste dem, slik at de blir i stand til å forsørge seg selv.

Mottoet for alt vårt arbeid er: Nestekjærlighet forandrer liv.

En rettesnor og veiviser i arbeidet vårt

Vi i Misjon Uten Grenser bygger alt vårt arbeid på et kristent verdigrunnlag. Våre verdier er en viktig veiviser og rettesnor i arbeidet vårt. Vi er forpliktet til å bevare den absolutt høyeste standarden innen integritet og pålitelighet.

Våre verdier er:

KRISTNE – Vi er ydmyke overfor og stolte av vår kristne tro. Derfor deler vi frimodig evangeliet og håpet vi har i Jesus med andre mennesker.

FORPLIKTET TIL Å HJELPE FATTIGE – Vi ønsker å lindre lidelse blant fattige og oppmuntre mennesker til å finne veien ut av fattigdom.

MENIGHETSSAMARBEID – Vi arbeider gjennom lokale menigheter i våre feltland. Dette gjør vi for å styrke menighetenes arbeid i deres respektive lokalsamfunn.

RESPEKT – Vi respekterer og verdsetter mennesker vi arbeider blant uansett alder, kjønn, rase, tro og sosial status.

INTEGRITET – Vårt arbeid skal ivareta menneskers selvstendighet og ukrenkelighet. Vi handler med ansvar, åpenhet og helhet.

SAMARBEID – Vi verdsetter samarbeid mellom mottakere, lokalsamfunn, kirker, myndigheter og givere. Vi lytter kontinuerlig til lokalsamfunnene vi jobber i, og til hverandre. Slik sørger vi for at arbeidet er relevant for alle.

FORVALTERANSVAR – Vi etterstreber å være gode forvaltere av de ressursene Gud har gitt oss.

Vi vil nå mennesker for Jesus

VISJON
Vi vil forandre liv og gi håp om en bedre framtid.

OPPDRAG
Vårt oppdrag er å gi langsiktig hjelp til mennesker i Øst-Europa som er i nød.

Vi leter etter evner og ressurser som Gud har lagt ned i ethvert menneske. Vi arbeider for å styrke og utruste dem, slik at de blir i stand til å forsørge seg selv.

Mottoet for alt vårt arbeid er: Nestekjærlighet forandrer liv.

En rettesnor og veiviser i arbeidet vårt

Vi i Misjon Uten Grenser bygger alt vårt arbeid på et kristent verdigrunnlag. Våre verdier er en viktig veiviser og rettesnor i arbeidet vårt. Vi er forpliktet til å bevare den absolutt høyeste standarden innen integritet og pålitelighet.

Våre verdier er:

KRISTNE – Vi er ydmyke overfor og stolte av vår kristne tro. Derfor deler vi frimodig evangeliet og håpet vi har i Jesus med andre mennesker.

FORPLIKTET TIL Å HJELPE FATTIGE – Vi ønsker å lindre lidelse blant fattige og oppmuntre mennesker til å finne veien ut av fattigdom.

MENIGHETSSAMARBEID – Vi arbeider gjennom lokale menigheter i våre feltland. Dette gjør vi for å styrke menighetenes arbeid i deres respektive lokalsamfunn.

RESPEKT – Vi respekterer og verdsetter mennesker vi arbeider blant uansett alder, kjønn, rase, tro og sosial status.

INTEGRITET – Vårt arbeid skal ivareta menneskers selvstendighet og ukrenkelighet. Vi handler med ansvar, åpenhet og helhet.

SAMARBEID – Vi verdsetter samarbeid mellom mottakere, lokalsamfunn, kirker, myndigheter og givere. Vi lytter kontinuerlig til lokalsamfunnene vi jobber i, og til hverandre. Slik sørger vi for at arbeidet er relevant for alle.

FORVALTERANSVAR – Vi etterstreber å være gode forvaltere av de ressursene Gud har gitt oss.

Slik forvalter vi ressursene

Nasjonalt ansatte i hvert enkelt feltland er en stor fordel i arbeidet. De kjenner behovene best, og ikke minst språk og kultur.

Du skal være trygg på at pengene dine går dit de skal. Derfor er årsrapportene våre tilgjengelig på nett til enhver tid.

Fadderskap for familier og barn er grunnpilarene i vårt arbeid. Her kan du lese om de ulike fadderskapene.

Forfatter