Ofte stilte spørsmål

Her kan du finne svarene på de ofte stilte spørsmål.

 Hvis du ikke finner svar på ditt spørsmål så ta gjerne kontakt med oss på telefon (+47) 35 56 91 10 eller på e-post til post@misjonutengrenser.no

Det er ingen bindingstid på fadderskap og du kan avslutte når du ønsker.

Du kan sende en hilsen, eller gave, til ditt fadderbarn eller familie opptil fire ganger pr år. Du kan enten kjøpe en gave på Min side, eller lage til din egen pakke. Den skal ikke være større enn A-4 størrelse posekonvolutt, og sendes til vårt kontor i Norge. Husk å merke pakken med ditt navn som avsender og barnets/families navn og nr som mottager. Vi sørger for videresending til fadderbarnet/familien. Kun brev, bilder, eller kort kan sendes til Ukraina.

Sendes til:  

Misjon Uten Grenser

Moen 9

3948 Porsgrunn.

Misjon Uten Grenser gjør bruk av lokale medarbeidere i gjennom­føringen av hjelpearbeidet. Vi setter fokus på to ting; materiell hjelp og omsorg for mennesket. Hjelpetiltakene er preget av langsiktighet. De som mottar støtte aktiviseres på ulike måter for å unngå å bli passive mottakere av hjelp.

Om du velger å avslutte ditt fadderskap vil vi sørge for at barnet eller familien vil få en ny fadder så raskt som mulig.

Ta kontakt med oss på telefon eller e-post, så sørger vi for å avslutte fadderskapet.

Nei. Det barnet du får tilsendt opplysninger om er kun koblet opp mot deg som fadder.

Ja. På grunn av at familiefadderskapsprogrammet omfatter en hel familie, og at deler av bidraget også går til fellesprosjekter i familiens nærområde, er det fire faddere som er koblet til en familie. Alle har imidlertid mulighet for sin personlige kontakt med familien

Som fadder får du tilsendt grunninformasjon om familien, eller barnet, når du registrere deg som fadder. Utover dette får du hvert år et nytt bilde og litt informasjon om barnet/familien du er fadder for. Du vil også motta vårt magasin «uten grenser» fire ganger pr år.

Først og fremst har du lovet å bidra med 300 kroner i måneden. Midlene dekker kostnadene for den materielle hjelpen som gis, samt bidrar til omsorgsarbeidet.

 

Du har mulighet til å sende små hilsener eller små gaver til barnet (eller familien) dersom du ønsker. Dette er frivillig og helt opp til deg som fadder å avgjøre. Dersom du ønsker, kan du sende inntil 4 forsendelser i året pr. fadderbarn/pr. fadderfamilie.  Ved å logge på til «Min side» på våre nettsider kan du også kjøpe gaver eller sende en hilsen.

Du kan være fadder så lenge du selv ønsker.

Som fadder for et barn kan du oppleve at fadderbarnas rammevilkår endres, og at du derfor ikke kan være fadder for akkurat dette barnet lenger. Dette kan skyldes flere ting, blant annet at barnet flytter tilbake til familien, at barnet flyttes til et annet barnehjem osv.

Likeledes vil fadderskapet avsluttes når barnet har avsluttet skolen, og flytter.

 

Dersom ditt barn eller familie ikke lenger vil kunne støttes, vil du få tilbud om å støtte et nytt barn/en ny familie.

Alle barn har rett til skolegang fram til avsluttet videregående skole.

Ja, du kan besøke dem du er fadder for. Dette kan gjøres enten gjennom organiserte fadderturer eller på egen hånd. Dersom du reiser på egen hånd, må du ta kontakt med oss minst 6 uker i forveien for å avtale et møte.

Nei. Vi har ikke anledning til å ta barna/familien ut av landet de bor i.

Midlene som samles inn gjennom fadderskapsprogrammene øremerkes tydelig i misjonens regnskaper. Gjennom årlig revisjon både i innsamlingsland og feltland (gjennomført av Ernst & Young) blir midlene fulgt fra «innsamlingstidspunkt» frem til det øyeblikk midlene blir brukt på det de er tiltenkt.

Hvordan bruker vi pengene?

Formål (84%)
Administrasjon (3%)
Innsamling (13%)

Hvordan bruker vi pengene?

Formål (84%)
Administrasjon (3%)
Innsamling (13%)
Formål (84%)
Administrasjon (3%)
Innsamling (13%)