Samarbeid om misjonsoppdraget

Samarbeid om misjonsoppdraget

Noe for din menighet?

Menigheter som velger et fast misjonsprosjekt, får større nærhet til misjonsoppdraget. Nærheten forsterkes når arbeidet skjer i vår egen verdensdel. I Misjon Uten Grenser arbeider vi i land nær oss, i Øst-Europa.

Der er behovene mange. Men livet til barn, familier og eldre forandres over tid gjennom et målrettet diakonalt og evangeliserende arbeid som din menighet kan bli med på.

Menigheter som er støttepartnere i Misjon Uten Grenser, bidrar til meningsfulle prosjekter og blir kjent med folk og land, landsbyer og lokale menigheter i mottakerlandet. Arbeidet spenner bredt: Nødhjelp, mat og klær, utdanning, Hjelp til selvhjelp, mental og åndelig støtte. Fordi vi når ut til alle generasjoner, kan prosjektene engasjere både barn, ungdom, familier og eldre i den menigheten som gir.

Jesus kaller sine etterfølgere til å vise barmhjertighet og dele evangeliet. I Misjon Uten Grenser gjør vi begge deler: Alle våre prosjekter er diakonale og evangeliserende – og koordineres av nasjonale medarbeidere som både kjenner Jesus og behovene til menneskene de arbeider blant. De har kompetansen som trengs og vet at det nytter å hjelpe!

I Øst-Europa var det forbudt for kristne å leve åpent med sin tro for 35 år siden. Da kommunistregimene falt på begynnelsen av 90-tallet, kunne troen på Jesus igjen bli synlig. Samtidig kom fattigdommen og nøden til overflaten. Fattigdommen dempes gjennom praktisk støtte. Evangeliet gir håp for framtida. Din menighet kan bety en forskjell på begge disse områdene.

HVORDAN KAN VI ARBEIDE SAMMEN?

Mange muligheter

Besøk

Ønsker dere besøk fra Misjon Uten Grenser? Flere av våre ansatte er gode forkynnere som kan formidle bibelske perspektiver på misjonsarbeidet. Vi møter dere gjerne på gudstjenester, temakvelder eller andre treff for ulike aldersgrupper. Besøket er kostnadsfritt for menigheten, men vi ber om tid til å informere og om en kollekt til Misjon Uten Grensers arbeid. Et besøk er uforpliktende med tanke på videre samarbeid, men kan også være et første skritt mot en misjonsavtale.

Prosjekt

Ønsker dere et målrettet og konkret prosjekt eller land å gi til, legger vi gjerne en plan sammen med dere. En avtalt givertjeneste kan også rettes mot en eller flere av våre forskjellige kampanjer året gjennom: skolesekker, Etter skoletid, sommerleirer, God Jul i Øst, Vintervarme og støtte til suppekjøkken. Menigheter som velger denne formen for støtte, vil få informasjon om arbeidet med spesielt søkelys på deres land/prosjekt/kampanjer. Menigheten vil også få minst ett årlig besøk fra organisasjonen.

Kreative arrangementer

Noen menigheter har en fast, årlig aksjon for å samle inn penger og/eller klær og sko til Misjon Uten Grenser. Det kan være en (jule)messe, basar, utlodning, (hus)konsert, familie-aktivitetsdag, misjonsløp, afternoon tea eller et annet kreativt arrangement som samler folk. Løpende dugnader for innsamling av klær er også mulig – og en hyggelig aktivitet for de som er med i en slik dugnadsgruppe.

Reise

Hva med å arrangere en menighets- eller ungdomstur til et av våre mottakerland? Vi er ingen reiseoperatør, men vi kan legge til rette for en spennende reise sammen med dere. Program, aktiviteter og opphold planlegges sammen med lokale ledere i felt. I planleggingsfasen vil vi besøke menigheten for å bidra med informasjon og inspirasjon. Vi arrangerer også 2–3 åpne turer hvert år. Disse kan mindre grupper fra samme menighet også bli med på.

Ressursbank

Når dere trenger det, kan vi sende bilder, informasjonsmateriell og filmer til bruk i menigheten. På nettsiden og i vårt givermagasin får menigheten tilgang til artikler om behovene – og om hva arbeidet betyr for enkeltmennesker i mottakerlandene. I adventstiden gis menigheten tilgang til en «motsatt adventskalender» som barn og familier kan ha glede av.

Vennligst ta kontakt hvis din menighet ønsker å samarbeide:

Få inspirasjon fra andre menigheter

Ta kontakt med oss om dere har flere spørsmål eller ønsker mer informasjon.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Skien Misjonskirke

Ungdommene i Skien Misjonskirke har lenge engasjert seg for å hjelpe andre. Gjennom misjonsløp, sponsorkvelder og godhetsdag har de sammen gjort en innsats for mennesker i Øst-Europa som lider nød. Tusen takk for innsatsen og hjelpen! 

311111423_771236067298213_3629201607217739823_n
Voie menighet

Nylig reiste ungdomsgruppa i Voie menighet fra Kristiansand på misjonstur til Romania. I tillegg til å knytte bånd med lokalbefolkningen, hjelpe til praktisk og lære mye om både seg selv og andre, har de engasjert seg ved å samle inn penger til menneskene vi møtte. Misjonsprosjektet deres vil bidra til at mange sårbare barn holder seg på skolen og får en bedre utdanning. Vi gleder oss til fortsettelsen! 

Gaver, klær, støtte til utdanning og viktig bistand