Hjelp familier å bryte ut av fattigdommen​

Hjelp familier å bryte ut av fattigdommen​

Målet

Hjelp til selvhjelp for familier

Sårbare og vanskeligstilte familier i fadderprogrammet får hjelp til å forsørge seg selv. Med omsorg for den enkelte styrker og utruster vi familiene til å arbeide mot en hverdag der de klarer å ta godt vare på hverandre. Med motivasjon og personlig utvikling er man bedre rustet for at barn skal få utdanning og foreldre komme i lønnet arbeid. Gi stipend til en student til kontonummer 2601.07.14140. Merkes med «stipend».

Slik kan hjelp skape forandring

— Tusen takk for at dere hadde tro på meg og ga meg muligheten til å starte min egen frisørsalong. Det betyr alt for meg og min familie, sier frisøren Tudor takknemlig.

I Øst-Europa er arbeidsledigheten stor, og mangelen på investeringer i næringslivet er et hinder for å skape nye arbeidsplasser. Særlig i mindre byer og landsbyer er det vanskelig å skaffe seg fast arbeid med en lønn man kan leve av. Mange arbeider kun på timebasis, eller med sesongarbeid innen jordbruk og bygningsbransjen, noe som gir en veldig lav inntekt.

Den høye arbeidsledigheten og de stadig økende prisene er krevende for familier som allerede har dårlig økonomi. Derfor inviterer vi dere til å hjelpe familier med Hjelp til selvhjelps-prosjekter. Nå trenger de vår støtte.

Fattigdom går i arv hvis ikke vonde sirkler brytes. Lav utdanning, dårlig helse og alkoholmisbruk kan overvinnes, og håpløsheten vendes til en positiv utvikling. Gjennom veiledning og kurs kan foreldre utrustes til å ta gode valg for seg og sine barn.

Ofte starter vi familiefadderprogrammet med å sørge for at barna har det bra. At de har nok klær, mat, varme, og trygge voksne som bryr seg om dem. Om barna får gå på skole og utvikle seg, lærer de gode rutiner som gjør dagene bedre.

Ved å gjennomføre kurs, eller få redskap og verktøy, kan foreldrene skape seg en bedre levevei. Har man et jordstykke, kan det utnyttes bedre med moderne utstyr. En jordfreser, et vanningsanlegg og frø kan, sammen med egen innsats, sørge for en god avling.

Kvinnene er ofte hjemme med små barn, men med en god symaskin eller frisørutstyr kan de tilby sine tjenester og tjene penger samtidig. Dette er eksempler på at det ikke kreves store investeringer for å gjøre nyttige endringer i livet.

For frisøren Tudor i Bulgaria virket livet håpløst. Men etter han ble kjent med Misjon Uten Grenser sin lokale medarbeider, Emil, fikk han igjen troen på seg selv. Økonomisk støtte til å etablere sin egen lille frisørsalong snudde hele hans livssituasjon. I dag har han en god kundekrets og er en ressursperson i byen. Nå gleder han seg over å kunne bidra til fellesskapet og hjelpe andre som er i en krevende situasjon.

Med litt økonomisk støtte og hardt arbeid kan drømmer oppnås. Familier blir selvberget og klarer seg selv. På denne måten kan familiene få en bedre hverdag og framtid.

HJELP TIL SELVHJELP

Slik kan hjelp skape forandring

— Tusen takk for at dere hadde tro på meg og ga meg muligheten til å starte min egen frisørsalong. Det betyr alt for meg og min familie, sier frisøren Tudor takknemlig.

I Øst-Europa er arbeidsledigheten stor, og mangelen på investeringer i næringslivet er et hinder for å skape nye arbeidsplasser. Særlig i mindre byer og landsbyer er det vanskelig å skaffe seg fast arbeid med en lønn man kan leve av. Mange arbeider kun på timebasis, eller med sesongarbeid innen jordbruk og bygningsbransjen, noe som gir en veldig lav inntekt.

Den høye arbeidsledigheten og de stadig økende prisene er krevende for familier som allerede har dårlig økonomi. Derfor inviterer vi dere til å hjelpe familier med Hjelp til selvhjelps-prosjekter. Nå trenger de vår støtte.

Fattigdom går i arv hvis ikke vonde sirkler brytes. Lav utdanning, dårlig helse og alkoholmisbruk kan overvinnes, og håpløsheten vendes til en positiv utvikling. Gjennom veiledning og kurs kan foreldre utrustes til å ta gode valg for seg og sine barn.

Ofte starter vi familiefadderprogrammet med å sørge for at barna har det bra. At de har nok klær, mat, varme, og trygge voksne som bryr seg om dem. Om barna får gå på skole og utvikle seg, lærer de gode rutiner som gjør dagene bedre.

Ved å gjennomføre kurs, eller få redskap og verktøy, kan foreldrene skape seg en bedre levevei. Har man et jordstykke, kan det utnyttes bedre med moderne utstyr. En jordfreser, et vanningsanlegg og frø kan, sammen med egen innsats, sørge for en god avling.

Kvinnene er ofte hjemme med små barn, men med en god symaskin eller frisørutstyr kan de tilby sine tjenester og tjene penger samtidig. Dette er eksempler på at det ikke kreves store investeringer for å gjøre nyttige endringer i livet.

For frisøren Tudor i Bulgaria virket livet håpløst. Men etter han ble kjent med Misjon Uten Grenser sin lokale medarbeider, Emil, fikk han igjen troen på seg selv. Økonomisk støtte til å etablere sin egen lille frisørsalong snudde hele hans livssituasjon. I dag har han en god kundekrets og er en ressursperson i byen. Nå gleder han seg over å kunne bidra til fellesskapet og hjelpe andre som er i en krevende situasjon.

Med litt økonomisk støtte og hardt arbeid kan drømmer oppnås. Familier blir selvberget og klarer seg selv. På denne måten kan familiene få en bedre hverdag og framtid.

Gaver, klær, støtte til utdanning og viktig bistand

Familien Debrovich

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Familien Debrovich

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Familien Debrovich

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Forfatter