Håp gjør livet meningsfullt.

Håp gjør livet meningsfullt.

Håp gjør livet meningsfullt

Mila mistet mor to ganger.

Da 11-åringen ble født, døde moren. Det ga henne en tøff start på livet. Heldigvis ble hun adoptert av Nikolay og Maria, som har elsket henne som sin egen datter. Den lille familien har hatt gode år sammen til tross for at de er svært fattige. Men vinteren 2023 døde Maria. Både Nikolay og datteren var knust av sorg. Mila lukket seg helt inne i seg selv, og Nikolay var rådløs i møte med sin egen og datterens sorg.

 

Ødeleggende sorg

Han ble ikke bare enkemann, men også enslig far for ei jente som var sterkt knyttet til moren og på vei inn i et dypt mørke.

Et lyspunkt i den fortvilte situasjonen, er at familien har faddere i Misjon Uten Grenser. De får esker med mat og hygieneartikler, og noe annen materiell støtte etter behov. Som en del av programmet de er med i, har de også en egen kontaktperson som besøker dem. For å støtte far og datter i denne ekstra vanskelige tiden, har Venti, organisasjonens lokale medarbeider, kommet oftere etter at Maria døde. 

– Nikolay og jeg snakker og ber sammen. I slike situasjoner vet jeg at det er viktig å ha noen som oppleves nære. Jeg vil gjerne være en slik person for ham nå, sier Venti.

Mens faren har fått en god, voksen venn som bruker tid med han, fikk datteren være med på en av Misjon Uten Grensers sommerleire i 2023. Den uka ble til stor trøst og glede for henne.

Nå går dagene bedre fordi Mila og Nikolay har fått nærere forhold til hverandre.

Jeg ønsker å bli fadder

Fadderskap koster 300 kroner per måned.

Åpnet seg

Der fikk Mila treffe barn på sin egen alder med omtrent samme bakgrunn som henne selv.

– Jeg kjente meg så hjemme, og jeg ble trøstet gjennom fellesskapet, forteller den fremmelige elleveåringen. Hun forklarer videre at alt det hun og faren strevde med, kom mer på avstand de dagene leiren varte. Den pausen trengte hun.

– Jeg fikk nye venner, og jeg kjente meg ikke så alene lenger, slik jeg hadde gjort etter at moren min ble borte.

Stor forandring
– Hun ble mer avslappet. Dessuten har hun blitt kjent med jevnaldrende som bor i nærheten, og som hun kan treffe igjen.

Venti, som følger far og datter nært, er oppmuntret.

– Når jeg er på besøk hos far og datter nå, deler også Mila det hun synes er vanskelig med den nye tilværelsen. Slik var det ikke før.  Kort fortalt fant Mila igjen smilet sitt i løpet av den leiren, konstaterer Venti.

 

Fadderskap endrer liv

Fattigdommen i det tidligere Øst-Europa er omfattende og ekstra krevende. Jobbene er få og inntektene svært dårlige. Mange tvinges til å forlate egne barn for å søke arbeid i storbyene eller utlandet.

Som familiefadder gjennom Misjon Uten Grenser, bidrar du til at en familie får basisvarer – mat, hygieneartikler og brensel vinterstid – hver måned.

Men du er egentlig med på mye mer:
Støtten hjelper til å holde familien sammen – uten at en eller begge foreldrene må forlate egne barn. Lokale medarbeidere på jevnlige besøk bidrar til å styrke familienes håp. Håp er avgjørende for å oppleve livet som meningsfullt. Forskning viser at håp gjør mennesker i stand til å mestre tap og lidelse. I Misjon Uten Grenser erfarer vi at det er sant: Familier som får støtte, vil gjerne klare seg selv, og de motiverer neste generasjon til å sette utdanning høyt.

Som fadder i Misjon Uten Grenser kan du, om du ønsker, bli med på faddertur og besøke «din» familie. Elin, på bildet nedenfor, har benyttet den muligheten. Det har gitt sterke møter mellom henne og de hun støtter.

fadderskap

Her ser du Elin i Romania sammen med moren og sønnen hennes, som Elin støtter.

Jeg ønsker å bli fadder

Fadderskap koster 300 kroner per måned.

Slik forvalter vi ressursene

Nasjonalt ansatte i hvert enkelt feltland er en stor fordel i arbeidet. De kjenner behovene best, og ikke minst språk og kultur.

Du skal være trygg på at pengene dine går dit de skal. Derfor er årsrapportene våre tilgjengelig på nett til enhver tid.

Fadderskap for familier og barn er grunnpilarene i vårt arbeid. Her kan du lese om de ulike fadderskapene.

<span data-metadata=""><span data-buffer="">Her jobber Misjon Uten Grenser