Arv
og minnegave

Arv og minnegave

Gaver for framtiden

Mange av Misjon Uten Grensers givere har knyttet bånd til barn, familier og landsbyer i land de har lest om eller besøkt. Hvis arbeidet vårt er viktig for deg, kan du tilgodese dette «hjertebarnet» med en del av arven din eller støtte arbeidet gjennom en minnegave.
I Øst-Europa vil denne typen gaver gi håp og forandre hverdagen for barn og voksne. 

En testamentarisk gave eller en minnegave er en gave for noens framtid. Framtiden til noen i Øst-Europa ser lysere ut når noen i Norge velger å støtte Misjon Uten Grensers arbeid også ved livets slutt. Ønsker du en samtale om denne typen gaver, kontakt med en advokat eller vil du legge til rette for en minnegave, kan vi være til hjelp.

Gave ved begravelsen

De siste årene har det blitt stadig mer vanlig med minnegaver i forbindelse med begravelser og bisettelser. «Like kjært som blomster» kan vi lese i dødsannonser – før det henvises til en god sak man kan støtte.

Blomster er vakkert, men mange – både på mottaker- og giversiden – er glad for et alternativ. Noen kan ikke ta imot blomster til hjemmet på grunn av allergier. Andre ønsker det ikke, fordi sorgen kommer enda nærmere på den måten. En minnegave oppleves ofte bedre. Venner og familie setter også pris på å kunne vise medfølelse ved å støtte en sak som var viktig for avdøde.

Begravelsesbyråenes nettsider har gjerne egen fane for minnegaver, og de legger til rette for at gaver også kan gis kontant i begravelsen.

Man kan selv gjøre kjent for sine pårørende hvilket formål som skal være mottaker av en slik minnegave. Mange i vår tid uttrykker ønsker for sin egen begravelse, og et ønske om å støtte en ideell organisasjon gjennom en minnegave, vil være en naturlig del av en slik samtale.

Hvorfor skrive et testamente?

Hvis du ønsker å etterlate en andel av formuen til en veldedig organisasjon, må dette gjøres gjennom et testamente.

Mange tenker at man ikke kan eller trenger å skrive et testamente dersom man har livsarvinger, men det kan være klokt å gjøre det. Livsarvinger har rett til det som kalles pliktdelsarv, men 1/3 av formuen kan, ifølge arveloven, fordeles etter eget ønske i et testamente.

Har du ingen livsarvinger, kan du fritt testamentere formuen til en eller flere veldedige organisasjoner. Finnes det ikke et testamente, vil nære slektninger arve alt.

Det vil også være en fordel for alle involverte om eventuelle etterkommere er orientert om testamentets innhold dersom misjonsengasjementet ditt tilgodeses

Et testamente

  • Kan du formulere selv eller ved hjelp av en advokat
  • Må undertegnes av testamentets “eier” i påsyn av to vitner (sammen eller hvor for seg)

Disse vitnene

  • må begge har fylt 18 år
  • må vite at det er et testamente de bevitner, men de trenger ikke å kjenne innholdet.
  • kan ikke selv være nevnt som arvinger i testamentet
  • kan ikke være ansatt hos noen som er arving etter testamentet.
  •  

Det kan være klokt å oppbevare testamentet i tingretten. Mer info om dette finner du her: https://www.domstol.no/no/testament

Mer info
Vi kan være til hjelp dersom du ønsker en samtale om testamentarisk gaver, kontakt med en advokat eller vil legge til rette for en minnegave. Kontakt oss på telefon 35 56 91 10.

Gaver, klær, støtte til utdanning og viktig bistand