Ingen barn skal sulte og fryse

Ingen barn skal sulte og fryse

Barna fryser og sulter - må tigge for å klare seg

— Barna jeg møter er sultne og fryser. De bor i dyp fattigdom og strever med å holde varmen i den bitende vinterkulda, forteller vår medarbeider Nermin i Bosnia-Hercegovina. Her kan temperaturen synke ned mot 15 kuldegrader. Det merkes godt i de falleferdige brakkene der de fattige familiene bor.

I hele Øst-Europa skaper krigen og stadig økende priser store utfordringer. De som hadde lite fra før merker det ekstra godt nå.

— Nå trenger de vår hjelp til å holde varmen mer enn noen gang før!

Bli med og gi ved, varme og omsorg til mennesker i nød.

Takk for at du vil hjelpe

Slik forvalter vi ressursene

Nasjonalt ansatte i hvert enkelt feltland er en stor fordel i arbeidet. De kjenner behovene best, og ikke minst språk og kultur.

Du skal være trygg på at pengene dine går dit de skal. Derfor er årsrapportene våre tilgjengelig på nett til enhver tid.

Fadderskap for familier og barn er grunnpilarene i vårt arbeid. Her kan du lese om de ulike fadderskapene.