Sommerleir - et trygt sted å være

Sommerleir - et trygt sted å være

Barn har ikke rå til å dra på leir - gi dem en uforglemmlig opplevelse

Når barn lever en hverdag i fattigdom er det mange som blir tvunget til å vokse opp alt for tidlig. De tar ansvar i hjemmet, passer småsøsken og bærer byrder alt for tunge for små barneskuldre. 

På sommerleir får barna endelig være bare barn. De får glede seg med morsomme aktiviteter, lærerike bibeltimer og god mat – flere måltid om dagen! De blir også kjent med Jesus som har skapt dem og som elsker dem. Med nye venner og omsorg fra trygge voksne blir leiren et minne for livet. 

Akkurat nå preger fattigdom og håpløshet hverdagen til barn over hele Øst-Europa. Du kan hjelpe!

Takk for at du vil hjelpe

Slik forvalter vi ressursene

Nasjonalt ansatte i hvert enkelt feltland er en stor fordel i arbeidet. De kjenner behovene best, og ikke minst språk og kultur.

Du skal være trygg på at pengene dine går dit de skal. Derfor er årsrapportene våre tilgjengelig på nett til enhver tid.

Fadderskap for familier og barn er grunnpilarene i vårt arbeid. Her kan du lese om de ulike fadderskapene.

<span data-metadata=""><span data-buffer="">Her jobber Misjon Uten Grenser

Forfatter