Bulgaria

– landet de unge forlater

Hvorfor arbeider vi i Bulgaria?

Vi vil tjene Gud i det landet der navnet på hovedstaden – Sofia – faktisk betyr «Guds Hellige Visdom». Men selv om Jesus har en så sentral plass i landets historie, og majoriteten av bulgarere tilhører en kristen kirke – den ortodokse – er det få som kjenner budskapet i Det nye testamentet. Misjon Uten Grensers arbeid i Bulgaria består derfor i å gi med begge hender: evangeliet med den ene og hjelp til å bekjempe fattigdommen med den andre. For mange i Bulgaria overveldes av håpløshet. De ser det som en løsning å forlate landet sitt. Men om landet skal utvikles i positiv retning, må de unge bli og bygge opp igjen nasjonen. Derfor støtter vi familier som vil bedre livsvilkårene sine og oppmuntrer barn og unge til å ta utdanning. Og derfor har vi et mobilt suppekjøkken for å betjene de hjemløse i landets hovedstad.

Historie og utvikling

Bulgaria har blitt et stadig mer populært reisemål for turister på grunn av det gode klimaet og de lange strendene langs Svartehavet. Vil man ha mer enn en badeferie, har landet en lang og sterk historie man kan dykke ned i.

I 1944 okkuperte Sovjetunionen Bulgaria, og etter andre verdenskrig ble landet en kommunistisk folkerepublikk fra 1946 til 1989. Da Sovjetunionen falt, ble også Bulgarias stats- og partisjef, Todor Sjikov, avsatt. Det første frie valget i landet ble gjennomført i 1990.

I årene som fulgte ble forholdet til vesten bedre, og Bulgaria ble medlem av NATO i 2004 og EU i 2007. Da medlemskapet i EU var et faktum, feiret tusenvis av festlystne i hovedstadens gater, og folk hadde store forhåpninger til nasjonens fremtid. Men Bulgaria er dessverre stadig den fattigste EU-nasjonen. 35 prosent av befolkningen defineres som fattige. Korrupsjon, et svakt rettsvesen og organisert kriminalitet fortsetter å holde landet tilbake og hemme nasjonens økonomiske utsikter. Korrupsjon er et stort problem i alle deler av samfunnet. Mange unge forlater landet i håp om arbeid andre steder, og folketallet har sunket jevnt siden 1986.

77 prosent av befolkningen er bulgarere, 8 prosent er tyrkere og 4,9 prosent (antagelig høyere) er rom.

Livet er ofte tøffest blant romene. 40 prosent av dem lever under fattigdomsgrensen. De diskrimineres både sosialt og økonomisk. Til og med visestatsministeren i Bulgaria ble dømt for hatefulle ytringer mot dem i 2017. Risikoen for fattigdom er mye høyere på landsbygda og blant arbeidsledige, men mange som har arbeid, er også fattige, fordi lønningene er så lave.

Fakta

Hovedstad: Sofia

Befolkning: 6,9 millioner

Areal: 111 000 km2

Religion:

  • Kristne: 80% (derav 60% ortodokse og 1,79% evangeliske)
  • Muslimer 8%
RS4597_Ylian as volunteer at the Summer camp Large
RS6401_After school 21 Large
RS18753_Good relationships (2) Large

Prosjekter

Vi jobber med familier i byer og landsbyer, særlig blant rom. Hjelp til selvhjelp er en viktig del av programmet vårt. Vi gir også pedagogisk og emosjonell støtte til sårbare barn i håp om å bryte fattigdomssirkelen. I hovedstaden Sofia er det mange hjemløse. Vi møter dem med praktisk omsorg; varme måltider, sko, klær, medisinsk behandling – og vi deler evangeliet med dem. I Bulgaria har Misjon Uten Grenser også et fengselsarbeid.

Ord fra Sarkis Ovanesyan​

Sarkis Ovanesyan har ledet arbeidet i Bulgaria siden 2008. Han sier dette:

De fleste menneskene i landet vårt lider under korrupsjon og annen kriminalitet. Fortvilelsen de føler på, fører til at flere og flere unge bulgarere forlater landet på jakt etter et bedre liv. Dermed fortsetter befolkningstallet å synke, og antallet sysselsatte i Bulgaria er nå mindre enn tallet på bulgarere som jobber i utlandet.

Bare Gud har makt til å endre situasjonen. Vårt håp er derfor rettet mot han som er den eneste som kan forandre liv. Noe av denne forandringen skjer gjennom arbeidet Misjon Uten Grenser gjør i Bulgaria. Gjennom forskjellige prosjekter for å hjelpe og forbedre menneskers liv, viser vi Guds kjærlighet og gir dem et håp. Vi priser Gud for hans barmhjertighet, og vi takker våre støttespillere.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bli med og hjelp fattige familier og barn i Bulgaria

Jeg ønsker å bli fadder

Fadderskap koster 300 kroner per måned.

Sammen kan vi forbedre mange liv.

Takk for at du vil hjelpe

Jeg vil bli fast-giver

Jeg ønsker å støtte med følgende beløp: