Øst-Ukraina: Ingen vet hva som skjer i morgen…

Mange av oss berøres sterkt av det vi leser om eskalerende spenninger i Øst-Ukraina for tiden, mens mange av dem som bor i området, har mer enn nok med dagens presserende behov. 

Selv om trusselen om ytterligere invasjon er nærliggende, er deres oppmerksomhet ikke først og fremst rettet mot politikernes uttalelser eller nyhetsreporternes formidling, men mot spørsmålet om hvor neste måltid skal komme fra.

Derfor gjør det inntrykk på oss å høre pastor Oleg Serbos vurdering av situasjonen. Han har bodd i denne konfliktsonen i mange år og er en av medarbeiderne i Misjon Uten Grensers team. «Vi som bor her, har blitt vant til å leve med den konstante følelsen av at ting fort kan vende seg til det verre,» forklarer han og legger til at mange av de han møter, er rammet av post traumatisk stresslidelse og har det tøft:

Samtidig som folk her er forberedt på at det verste skal skje, prøver de å holde fast i håpet om at alt på en eller annen måte vil ordne seg, og at det ikke blir full krig. «Men det er med oss, som egentlig med alle andre,» påpeker han: «Ingen av oss vet noe om hva som vil skje i morgen, og vi lever i håpet om at alt skal bli bra.»

«De som tror, fortsetter å be om fred, men det er generelt liten interesse for Gud eller kirken,» fortsetter han: «De fleste av de ikke-troende jeg snakker med, forklarer at når de ikke går i kirken, handler det om at de bruker all tiden de har på å arbeide – eller lete etter arbeid. Alt handler om å overleve…»

Oleg forteller at han møter en annen holdning til tro blant de fattige familiene og eldre som han besøker regelmessig: «Takk Gud, og takk for at du tok med mat til oss», er hilsenen vi får, sier han: «De veldig takknemlige for hjelpen. Mer enn en gang har folk fortalt at de ikke hadde hatt mat til barna sine den dagen, om ikke vi hadde kommet.»

Oleg bidrar også med praktisk støtte der det trengs – i tillegg til eskene med mat- og hygieneartikler som han har med. Og så deler han budskapet om Guds kjærlighet med dem han treffer. Det er det også behov for i et land som får verdensledere til å holde pusten i disse dager. Et land der konsekvensene av den usikre situasjonen er enorme, og framtiden ser dyster ut.

Økonomien i det østlige Ukraina, som er basert på gruvedrift, metallindustri og kjemisk prosessering, har blitt knust, først av den pågående konflikten, og så av den pågående pandemien. Resultatet er høy arbeidsledighet og manglende matsikkerhet. Det er også svært utfordrende at tilgangen til grunnleggende tjenester er sterkt svekket, sammen med en generell manglende vilje til å investere i regionen mens trusselen om ytterligere konflikt truer.

«Vi må huske at den alvorlige fattigdommen som mange lever i, er en pågående kamp de våkner opp til hver eneste dag,» understreker Oleg, som påpeker at fattigdom ikke bare er et stort problem i deres region, men i hele Ukraina. Gass- og strømregningene har blitt spesielt tunge å bære for folk. På denne tiden av året, opplever mange at halve lønnen går til å betale disse – for en leilighet de deler med andre. Alle priser øker konstant, og de færreste har råd til noe utover det absolutt nødvendige.

Det er rørende å forstå at tross den ekstremt usikre situasjonen i Ukraina, kommer Misjon Uten Grenser fremdeles være til stede for de som trenger hjelp. Takket være trofaste støttespillere. Vi ber for landet, for Oleg og resten av teamet: Om fred og om Guds beskyttelse og velsignelse, og håper dere vil be sammen med oss.

– Tonje

Mer fra bloggen