«Hva skal du bli når du blir stor?»

Barn som vokser opp i fattigdom trenger muligheter. 

Jeg er kjempeheldig. Det er ikke alltid jeg føler at jeg er kjempeheldig, for det er jo humper i veien min også. Men jeg er heldig. Hvorfor? Fordi jeg fikk vokse opp i Norge. Det ga meg muligheter.

«Hva skal du bli når du blir stor?» spurte de voksne meg. Det var en selvfølge å skulle bli noe. Etter hvert skjønte jeg at det jeg opplevede som en selvfølge, egentlig ikke var så selvfølgelig.

Når velferden ikke finnes
En tre timers flyreiser sørøst i Europa, finner vi Romania.  Et land og et samfunn svært ulikt Norge. Forskjellen mellom rik og fattig er stor. Du havner ikke nødvendigvis i et automatisk utdanningsløp bestemt av staten. Det er ingen velferd som tar imot deg om du faller utenfor.

Gutten i den hvite skjorta heter Cristian. Han vokser opp på landsbygda i nettopp Romania. Foreldrene hans har ikke fast arbeid og ikke utdannelse. De ble ikke født inn i et velferdssamfunn. Ikke Cristian heller. Familien hans vet ikke om de har mat på bordet fra en dag til en annen!

Arven du ikke vil ha
Fattigdom går ofte i arv. Det blir gjerne beskrevet som en ond sirkel det er vanskelig å komme ut av. Er det virkelig slik verden skal være? At noen automatisk havner i et ferdiglagt utdanningsløp, mens andre havner i en livslang fattigdomssirkel!!? Cristian er en gutt på full fart inn i ungdomsårene. Ingen spør ham hva han har tenkt å bli. Han har i utgangspunktet ingen muligheter.

Men det er håp
Det er nemlig slik at barn i Øst-Europa har ressurser så det holder. Fanget i fattigdom, motløshet og med lite håp, er det vanskelig å se løsninger på problemene. Men med litt hjelp, kan mye forandre seg. Sammen kan VI gi dem MULIGHETER! Jeg trakk vinnerloddet da jeg ble født i Norge og fikk vokse opp i Norge, men det betyr ikke at jeg ikke kan dele på gevinsten.

Bli fadder i dag og gi et barn i Øst-Europa muligheten til et verdig liv og en god framtid😊

 Hilsen Marte

Mer fra bloggen