Hva er
barnefadderskap?

Hva er barnefadderskap?

Gi trygghet til et barn

For barn på de fattige landsbygdene i Øst-Europa er verken mat, klær eller skolegang en selvfølge. Mange vokser opp i familier der arbeidsledighet, fortvilelse og alkoholmisbruk er en del av hverdagen.

Som fadder gir du trygghet og håp til et barn som har det vanskelig.

Misjon Uten Grensers lokale ansatte og frivillige står for den regelmessige kontakten med barna. Å få omsorg fra voksne som bryr seg, betyr mye i en usikker tilværelse. Barna i fadderprogrammet viser god framgang og utvikling både faglig og sosialt. De blir tryggere på seg selv, og de blir gladere.

Av praktisk støtte får barna mat og klær, leksehjelp og skolesaker, hygieneartikler, bibler og kristen litteratur. Misjon Uten Grenser arrangerer også ulike aktiviteter i løpet av året som bibelbrevkurs, barnemøter, dukketeater, utflukter og sommerleirer.

FOR 300 Kroner GIR DU ET BARN

Jeg ønsker å bli fadder

Fadderskap koster 300 kroner per måned.

Ofte stilte spørsmål

Det er ingen bindingstid på fadderskap og du kan avslutte når du ønsker.

Du kan sende en hilsen eller gave til ditt fadderbarn eller familie opptil fire ganger pr år. Du kan enten kjøpe en gave på Min side, eller lage til din egen pakke. Den skal ikke være større enn A-4 størrelse posekonvolutt, og sendes til vårt kontor i Norge. Husk å merke pakken med ditt navn som avsender og barnets/families navn og nr som mottager. Vi sørger for videresending til fadderbarnet/familien. Kun brev, bilder, eller kort kan sendes til Ukraina.

Sendes til:
Misjon Uten Grenser
Moen 9
3948 Porsgrunn

Misjon Uten Grenser gjør bruk av lokale medarbeidere i gjennom­føringen av hjelpearbeidet. Vi setter fokus på to ting; materiell hjelp og omsorg for mennesket. Hjelpetiltakene er preget av langsiktighet. De som mottar støtte aktiviseres på ulike måter for å unngå å bli passive mottakere av hjelp.

Om du velger å avslutte ditt fadderskap vil vi sørge for at barnet eller familien vil få en ny fadder så raskt som mulig.

Ta kontakt med oss på telefon eller e-post, så sørger vi for å avslutte fadderskapet.

NICOLETTAS HISTORIE

Et trygt sted å være

Nicoletta kommer løpende inn den svarte smijernsporten til kirken. Skolesekken danser på ryggen. Smilet i ansiktet er ekte. Nå står dagens høydepunkt for tur.

Fra vinduet i den rosa kirkebygningen siver lukten av deilig lunsj.

Snart har en hel gjeng med skolebarn samlet seg på gårdsplassen utenfor kirken. Alle kommer rett fra skolen og er klare for mat og lekser.

Leksehjelp og trygge voksne
Vi er på besøk i en av de fattigste landsbyene i Romania. En landsby der store familier bor i små, uisolerte ettroms hus uten strøm og vann. Her er verken mat, klær eller skolegang en selvfølge for barna.

Nicolettas foreldre har ikke utdanning og ikke arbeid. De tjener penger ved å samle plast og metall på søppeldynga, og kan være borte mange dager av gangen. Derfor betyr det mye for Nicoletta å få delta på Etter skoletid. Her er det voksne som tar imot henne og ser henne.

En fadder gir muligheter
Når maten kommer på bordet, blir det stille.

For flere av barna er dette det eneste skikkelige måltidet de spiser i løpet av en dag. Etter maten gjør de lekser. Så toger alle inn i selve kirkebygningen for å delta på aktiviteter og sang.

De er mette, de er glade, de er trygge.

Det betyr enormt mye for barna i denne landsbyen at de har faddere som gir dem muligheten til å komme hit. Og barnesangen som ljomer ut kirkedøren denne ettermiddagen, handler om hvor takknemlige de er for alt Gud har gitt dem.

IMG_4332 Medium
IMG_4328 Medium

Hvorfor Barn

Barn – alle lands framtid

Barn som får støtte gjennom våre fadderprogram gir uttrykk for takknemlighet. Barn er den mest sårbare byggesteinen i samfunnet, og der fattigdommen er stor, dropper barn ofte ut av skolen. Denne holdningen vil vi bidra til å snu.

Barn som får klær og sko, skolesekk og annet skolemateriell, og får tilbud om Etter skoletid, blir motiverte og ivrige. Det gir håp for framtida!

I Øst-Europa mangler mange barn reell støtte i egen familie. Enten fordi familien deres ikke kan gi dem den stabiliteten de trenger, eller fordi de bor på barnehjem*. Skal fattigdomssirkelen brytes og neste generasjon få det bedre enn denne, er utdanning viktig.

Derfor støtter Misjon Uten Grenser barn og ungdom. Praktisk, emosjonelt og åndelig.

Vårt mål er at barn skal kjenne seg verdifulle og elsket. Det skjer gjennom kloke og stabile voksne, gode rammer for læring og lek i trygge omgivelser. Gjennom veiledning og pedagogisk støtte, varme måltider, klær og sko formidler vi Jesu kjærlighet til dem. Vi legger også til rette for kristne barnemøter i menighetene på barnas hjemsteder, og mange barn blir kjent med Jesus gjennom brevkursene våre. De årlige sommerleirene vi arrangerer, har også endret livet for mange.

Vi følger mange av barna gjennom ungdomstiden og vi gir dem anledning til å søke om utdanningsstipender for høyskolestudenter, og for de som trenger støtte til en yrkesutdanning.

*Det har tradisjonelt vært mange barnehjem i Øst-Europa. Når landene skal tilpasse seg EUs regelverk, må dette systemet endres og barna tilbakeføres til landsbyfellesskapene der det er mulig. Ikke alltid er forholdene til rettelagt for dette, og mange har derfor behov for ekstra hjelp og støtte for å klare seg i den nye situasjonen.

Hvorfor Barn

Barn – alle lands framtid

Barn som får støtte gjennom våre fadderprogram gir uttrykk for takknemlighet. Barn er den mest sårbare byggesteinen i samfunnet, og der fattigdommen er stor, dropper barn ofte ut av skolen. Denne holdningen vil vi bidra til å snu.

Barn som får klær og sko, skolesekk og annet skolemateriell, og får tilbud om Etter skoletid, blir motiverte og ivrige. Det gir håp for framtida!

I Øst-Europa mangler mange barn reell støtte i egen familie. Enten fordi familien deres ikke kan gi dem den stabiliteten de trenger, eller fordi de bor på barnehjem*. Skal fattigdomssirkelen brytes og neste generasjon få det bedre enn denne, er utdanning viktig.

Derfor støtter Misjon Uten Grenser barn og ungdom. Praktisk, emosjonelt og åndelig.

Vårt mål er at barn skal kjenne seg verdifulle og elsket. Det skjer gjennom kloke og stabile voksne, gode rammer for læring og lek i trygge omgivelser. Gjennom veiledning og pedagogisk støtte, varme måltider, klær og sko formidler vi Jesu kjærlighet til dem. Vi legger også til rette for kristne barnemøter i menighetene på barnas hjemsteder, og mange barn blir kjent med Jesus gjennom brevkursene våre. De årlige sommerleirene vi arrangerer, har også endret livet for mange.

Vi følger mange av barna gjennom ungdomstiden og vi gir dem anledning til å søke om utdanningsstipender for høyskolestudenter, og for de som trenger støtte til en yrkesutdanning.

*Det har tradisjonelt vært mange barnehjem i Øst-Europa. Når landene skal tilpasse seg EUs regelverk, må dette systemet endres og barna tilbakeføres til landsbyfellesskapene der det er mulig. Ikke alltid er forholdene til rettelagt for dette, og mange har derfor behov for ekstra hjelp og støtte for å klare seg i den nye situasjonen.